کارگاه درآمدزایی با دلار

نام*
لطفاً نام خود را کامل وارد کنید.

نام خانوادگی*
لطفاً نام‌ خانوادگی خود را کامل وارد کنید.

کدملی*
شما پیشتر در این کارگاه ثبت‌نام کرده‌اید.

ایمیل*
لطفاً آدرس ایمیل خود را صحیح وارد کنید.

شمارۀ همراه*
لطفاً شمارۀ همراه خود را صحیح وارد کنید.

شمارۀ همراه فعال در تلگرام*
لطفاً شمارۀ همراه خود را صحیح وارد کنید.

برای ارسال گواهی شرکت در کارگاه از طریق تلگرام، لطفاً شمارۀ همراه فعال خود در تلگرام را وارد کنید.

تحصیلات*
لطفاً اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.

رشتۀ تحصیلی*
لطفاً اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.

وضعیت*
لطفاً اطلاعات این بخش را کامل کنید.

آیا عضو انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی هستید؟*
لطفا اطلاعات این بخش را کامل کنید.

چگونه با کارگاه آشنا شدید؟*
لطفاً اطلاعات این بخش را کامل کنید.

هزینه نام‌نویسی*
ورودی نامعتبر

دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد: 200000 ریال
سایر علاقه‌مندان: 300000 ریال

هزینه انتخاب‌شده
0 ریال

درگاه پرداخت

 انجمن عملی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران      «شاخه استانی خراسان»

درباره شاخه

  bg-white  @bullhorn

تماس با شاخه

 

 bg-white @info-sign